Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij houden van openheid en transparantie.
Als er iets is waar u tegenaan loopt, hopen we dat u dit
aangeeft bij de pedagogisch medewerkers of een mail stuurt.
U kunt ook altijd contact opnemen met de eigenaren
Johanna en/of Gerrit Stam. Als u deze stappen niet
wenselijk vindt kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.