Visie

Het streven van Kdv De Vossebelt is om kinderen van 0-12 jaar  een stevige, veilige basis te geven. Kinderen krijgen bij ons de kans hun talenten en eigen wijsheid die ze bij de geboorte hebben meegekregen te ontdekken en ontwikkelen. Op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Het kind leert dat nieuwe dingen een avontuur kunnen zijn. Daarnaast leert het met zorg en aandacht om te gaan met mens, natuur en dier. In en buiten het kinderdagverblijf  zijn ruimtes gemaakt waar elk kind naar hartenlust kan spelen. Of het nu een kind is dat graag fietst, stoeit, speelt met zand, verf of klei, of wil verdwalen in een prachtig prentenboek. Elke dag is er een moment voor het kind om op eigen wijze de wereld te verkennen.  De pedagogisch medewerkers zullen niet alleen kindvolgend en observerend aanwezig zijn. Zij doen ook regelmatig mee in het spel van de kinderen, zodat deze de kans krijgen nieuwe talenten en vaardigheden te ontdekken en grenzen te verleggen. Deze ontwikkelingsgerichte benadering vindt plaats naast een ander belangrijk element: het kind gewoon lekker kind laten zijn. In zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen niveau. Er wordt opvang aangeboden waarin gestreefd wordt naar een balans waarin het kind zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontdekken.

Kdv De Vossebelt werkt volgens een pedagogische visie die deel uitmaakt van een kwaliteitssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij. Respect voor het kind, het bieden van ruimte in psychische en fysieke zin, individuele aandacht en werken vanuit een positieve benadering is de manier waarop wij met kinderen willen omgaan. De Agrarische kinderopvang formule waarmee we werken, omvat een groene dooradering van de pedagogische visie. Dit betekent dat de meerwaarde van de boerderij overal terug te vinden is; in het pedagogisch beleidsplan, de inrichting, het gebruik van de ruimte en in thema’s als natuur, milieu en dieren.

De verbinding met het buitenleven is een belangrijk onderdeel van de opvang. Er worden bollen geplant, aardbeien geplukt en de geitjes en konijnen worden gevoerd en geknuffeld. Zo leren de kinderen spelenderwijs dat alles wat groeit en leeft zorg en aandacht nodig heeft. Door het vele buiten spelen, de grote buiten,- en binnenruimte wordt de gezondheid van de kinderen gestimuleerd.

De basis wordt  gelegd om emoties en gevoelens uit te drukken in woorden. Het kind leert verhalen te vertellen en te luisteren naar verhalen van anderen. Dit zijn allemaal ingrediënten die het kind in zijn verdere leven zal kunnen gebruiken.