Tarieven BSO Het Vossenhol

TARIEVEN BSO HET VOSSENHOL EN BSO DE SPEELSCHUUR
Het uurtarief voor opvang bij de BSO is €9,96. Dit is het tarief voor 2024. Bij de BSO betaalt u een maandprijs die is gebaseerd op 40 schoolweken. Het bedrag voor die 40 weken wordt gedeeld door 12 maanden en dat is het bedrag per maand dat u betaalt. Eventuele extra dagen of vakantiedagen worden achteraf, in de maand waarin ze zijn afgenomen, gefactureerd.

40 Schoolweken
De berekening is als volgt. Stel: een kind komt 3 uur per week naar Bso Het Vossenhol.
3 uur x 40 weken = 120 uur (dit is het totale aantal uur per jaar) x €9,96 (uurprijs) = €1195,20 (jaarbedrag) : 12 maand = €99,60 (maandbedrag)

Wij berekenen het tarief vanaf de tijd waarop de school uit gaat tot 18.00 uur.

Kinderopvang toeslag
Afhankelijk van het inkomen hebben ouders recht op kinderopvang toeslag. Kijk hier (op de website iets naar beneden scrollen) voor de toeslagentabel 2022, Een proefberekening kunt u  hier maken.  Het registratienummer van de BSO  in het landelijk register kinderopvang is: 21 25 28 051. Voor het kinderdagverblijf is het registratienummer: 26 58 57 296.

Landelijke feestdagen
Op landelijke feestdagen zijn wij gesloten. Dit zijn:
Eerste en tweede kerstdag, Tweede Paasdag; tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en 1x per 5 jaar 5 mei. Als deze dagen in een schoolvakantie vallen is er niets aan de hand; ze horen niet bij de 40 schoolweken en u betaalt er niet voor. Maar als deze dagen niet in een vakantie vallen, horen ze bij de 40 schoolweken. U betaalt er voor, maar wij zijn gesloten. In dat geval crediteren wij deze dagen.

Vakantie of extra dagen
Ook in vakanties kan uw kind naar de BSO komen. Wij vragen u dit zo vroeg mogelijk van te voren door te geven, zodat wij met het inplannen van medewerkers rekening kunnen houden met de komst van uw kind(eren). Vakantiedagen worden achteraf, in de maand waarin ze zijn afgenomen, gefactureerd.

Vakantiedagen worden berekend in halve of hele dagen. Een halve dag is 5,5 uur (7.30-13.00 of 12.30-18.00 uur). Een hele dag is 10,5 uur (7.30-18.00 uur) Een halve dag kost 5,5 x het huidige uurtarief, een hele dag 10,5 x het huidige uurtarief. Ook over deze vakantiedagen kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

Incasseren
Wij incasseren maandelijks, achteraf. Dus begin juni wordt het opvang bedrag van mei geïncasseerd

Benieuwd?
Wij nodigen u uit om, geheel vrijblijvend, een keer te komen kijken. U kunt een afspraak maken via of telefoon 06 81 78 81 82. Als u nog vragen heeft, of u heeft andere wensen, dan horen wij dit graag.