Groepen

De leeftijden die bij de groepen hieronder worden benoemd staan niet vast. Mocht een kind net 2,5 zijn en het er al aan toe is om naar de Rekels groep (peuter groep) te gaan, kijken wij naar het kind en spelen we hierop in. Hetzelfde geldt voor een kind dat het nog even nodig heeft om in de babygroep te blijven voordat het over gaat naar de De Vosjes.

Wanneer kinderen doorstromen naar een andere groep worden de ouders hier tijdig van op de hoogte gebracht. De pedagogisch medewerkers geven uitleg over de procedure t.a.v. het wennen, werkwijze in de nieuwe groep en wie de nieuwe mentor van het kind wordt.

De welpjes
De babygroep, met kinderen van 0-1,5 jaar. Ingericht om de wereld om hen heen helemaal te ontdekken.  

De Vosjes
De dreumesgroep, met kinderen van 1,5-2,5 jaar. Voor dreumesen wordt het leven steeds avontuurlijker. Ook voor hen is bij Kdv De Vossebelt alle ruimte!

De Rekels 
Dit is onze peutergroep, waar al wat meer aandacht wordt besteed aan het voorbereiden op school. Denk hierbij aan dagelijks een kringactiviteit en uitdagende activiteiten.