Inspectierapport

Inspectierapport Bso Het Vossenhol februari 2019

Inspectierapport Kdv De Vossebelt februari 2019

Inspectierapport Bso Het Vossenhol december

(n.a.v. aanvraag uitbreiding Bso Het Vossenhol)

Inspectierapport Bso Het Vossenhol februari 2017

inspectierapport Kdv De Vossebelt februari 2017

Inspectierapport Bso Het Vossenhol mei 2016

Inspectierapport Kdv De Vossebelt mei 2016

Inspectierapport Bso Het Vossenhol oktober 2015

Inspectierapport Kdv De Vossebelt juli 2015

Inspectierapport Bso Het Vossenhol november 2014

Inspectierapport Kdv De Vossebelt februari 2014

Inspectierapport BSO Het Vossenhol oktober 2013

Inspectie rapport van BSO Het Vossenhol d.d. 2 mei 2013

Kdv De Vossebelt is opgenomen in het Landelijk register kinderopvang!
Het registratienummer van het kinderdagverblijf is: 26 58 57 296.
Het registratienummer van Bso Het Vossenhol is: 21 25 28 051

Klik hier voor het inspectierapport van 12 februari 2013.

Reacties zijn gesloten.