Ouders

Opvoeden is maatwerk. Want ieder kind is uniek. De pedagogisch medewerkers van Kdv De Vossebelt doen er alles aan om vanuit hun deskundigheid het kind te begeleiden in zijn ontdekkingstocht van het leven. Maar maatwerk kunnen wij alleen bieden in samenwerking met de meest unieke personen in het leven van het kind: de ouders. Op die manier willen wij een team vormen rond de kinderen die ons dagverblijf bezoeken. Hoe ziet die samenwerking met ouders er uit?

Communicatie.
Om het kind goed te kunnen begrijpen vinden wij het belangrijk dat wij zo veel mogelijk weten wat er speelt in zijn of haar omgeving. Als het kind ’s ochtends wordt gebracht is er alle ruimte voor ouders om te vertellen over het kind. Zijn er bijzonderheden, heeft het goed geslapen of zijn er vragen? De medewerkers staan klaar met een luisterend oor en eventueel een advies. Of ze maken een afspraak als er zaken spelen die meer tijd vragen.
Daarnaast bieden wij ouders waar mogelijk ondersteuning in de opvoeding. Zijn er vragen of is er behoefte aan een luisterend oor? Wij staan klaar. Soms niet met pasklare antwoorden. Maar wel met nieuwsgierige aandacht en interesse voor het kind. Regelmatig versturen wij nieuwsbrieven, waarin ook altijd aandacht is voor onderwerpen met betrekking tot de opvoeding van jonge kinderen. Op onze website staan links naar sites met achtergrondinformatie over baby’s, peuters en hun ontwikkeling. Of naar handige sites met tips voor bijvoorbeeld voorleesboeken, traktaties of uitstapjes met de kinderen.

Ouders in de groep.
Het is voor ouders een hele stap om hun kind naar een kinderdagverblijf te brengen. Wij begrijpen dat. Vandaar dat ouders die dit willen een keer op bezoek mogen komen in de groep. Hoe ziet een dag op een dagverblijf eruit? Hoe zorgen de medewerkers er voor dat elk kind voldoende aandacht krijgt? Tijdens zo’n bezoek zien ouders het zelf.
Verder heeft iedere ouder unieke talenten. Wij nodigen hen uit om hierover te vertellen en het te laten zien in de groep van hun kind. Een ouder die bij de politie werkt, die prachtige schilderijen kan maken, die heel mooi kan voorlezen……… Als die ouders komen vertellen, hun talenten laten zien of horen raken kinderen hierdoor geïnspireerd.

Ouderparticipatie.
Af en toe zal er een beroep worden gedaan op ouders. Om mee te helpen met een klus ochtend of avond. Of om mee te doen aan een activiteit. Of om materialen te leveren die wij nodig hebben voor een activiteit. Wij hopen dat op die manier de ouders en medewerkers van het Kdv De Vossebelt elkaar goed leren kennen. En dat de ouders zich betrokken voelen bij het dagverblijf.

Oudercommissie
Wij vinden het belangrijk dat ouders meedenken over de manier waarop Kinderdagverblijf De Vossebelt de opvang van kinderen regelt. Daarom nodigen wij ouders uit mee te doen in de oudercommissie. Hier wordt gesproken over heel praktische zaken. Maar ook over meer beleidsmatige aspecten. Soms mag de oudercommissie mee beslissen, soms heeft ze een adviserende rol. In elk geval zijn, door de kleinschalige opzet van De Vossebelt, de lijntjes met het team en de ondernemers Johanna en Gerrit Stam kort. Daardoor is er in elk geval een luisterend oor en kunnen eventuele veranderingen snel worden doorgevoerd.